Great Rail Journey Welsh Tours 2016.

This year once again it has been wonderful to perform for the guests of “The Great Rail Journey”.   There have been many evenings held at the Dunoon Hotel, Llandudno where i entertained the guests with a mix of Welsh, English, Irish, classical and some light music during the “Gala Evening”.  This is usually the last night of the tour for them where they are able to relax and enjoy fine dining from the Chef at the Dunoon with some welsh music in the background.

Its been a great year and looking forward to seeing you all again next year at the Dunoon Hotel, Llandudno.

 

Great Rail Journey

Great Rail Journey

 

 

 

 

 

 

 

Teithiau  Rheilffordd  Cymreig 2016.

Eleni eto, mae hi wedi bod yn braf perfformio i westeion “The Great Rail Journey”.

Cynhaliwyd sawl  noson yng Ngwesty’r Dunoon, Llandudno yn ystod y flwyddyn, roeddwn yn diddanu’r criw gyda chymysgedd o gerddoriaeth Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, Y Clasurol a cherddoriaeth ysgafn yn ystod y Noson.

Ar noson olaf y daith mae hyn yn digwydd  lle maent yn gallu ymlacio a mwynhau bwyd cymreig gan gogydd Gwesty’r Dunoon gyda rhywfaint o gerddoriaeth Cymraeg yn y cefndir.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn wych unwaith eto, ac edrychraf ymlaen ich gweld i gyd eto y flwyddyn nesaf yng Ngwesty’r Dunoon, Llandudno.