Harpist for Events, Weddings, Wedding Fayres,  Private Functions, Recitals and other functions.

It has been a busy year up to now with many functions, Concert tours, weddings and private recitals.

I’ve been the resident harpist for the Imperial hotel for over 20 years, and its been a pleasure every Wednesday and Friday evening to entertain the many guests they have through the 4* hotel doors on the promenade in Llandudno.  The mix of Classical, Jazz, Rag, Traditional, Welsh, English, Irish, Songs from the Shows and many other styles is always popular there.

As well as the Imperial hotel, I perform at venues like “The Dunoon”, St Georges Hotel, St Tudno Hotel, The Kinmel, Kinmel Manor Hotel, Faenol Fawr, Oriel House, Bodysgallen Hall, Bodelwydden Castle, Plas Maenan just to name a few.

fullsizerender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telynor ar gyfer Digwyddiadau Preifat, Priodasau, Ffeiriau Priodas, Datganiadau a Chyngherddau

Mae hi wedi bod yn flwyddyn prysur hyd yn hyn gyda llawer o ddigwyddiadau, Cyngerdd, teithiau dramor, priodasau a datganiadau preifat.

Rwyf wedi bod y delynor preswyl yng Nghwesty’r Imperial ers dros ugain mlynedd, ac mae’n bleser ar nosweithiau Mercher a Gwener mynd i ddiddanu’r gwesteion sydd yn aros yn Nghwesty’r 4 *ar y promenâd yn Llandudno.

Rwy’n chwarae cymysgedd or Clasurol, Jazz, Rag, Traddodiadol, Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, Caneuon o’r Sioeau a llawer o arddulliau gwahanol sydd bob amser yn boblogaidd yna.

Yn ogystal â’r gwesty Imperial, yr wyf yn perfformio mewn lleoliadau fel “The Dunoon”, Gwesty St George, Gwesty St Tudno, The Kinmel, Kinmel Manor Hotel, Faenol Fawr, Oriel House, Gwesty’r Bodysgallen, Castell Bodelwyddan, Plas Maenan dim ond i enwi rhain