Dylan Cernyw

Harpist / Telynor

From Classical to Modern, Celtic to Show tunes and Jazz to Rag, Dylan will hit the right notes for your Concert, Wedding or Special Event.

O’r Clasurol i Fodern, Celtaidd i Sioeau Cerdd neu Jazz i Rag, mae Dylan yn siwr o daro tant ar gyfer unrhyw achlysur – Cyngerdd, Priodas neu Ddigwyddiad Arbennig.

Welcome / Croeso

Social Media