North Wales Wedding Club

North Wales Wedding Club

Some excellent announcements for November. The Wedding Club is being launched 06.11.2022 Over 60 Business members! The No1 Wedding Site for North Wales! #NorthWalesWeddingClub #Join TheClub

Celebration Events Wedding Fayre June 2020

Because of the current lockdown in the country Celebration Events decided to do an online Wedding Fayre. All the suppliers who work alongside Celebration Events would send a short video of themselves describing their service, and during the weekend they would be...
Online Concert Canolfan Gerdd William Mathias 17.05.2020

Online Concert Canolfan Gerdd William Mathias 17.05.2020

Y telynor Dylan Cernyw fydd yn perfformio o’i gartref yn ein cyngerdd nesaf. Mae Dylan yn un o arweinyddion ein ensemble telyn ieuenctid Telynau Clwyd. Bydd yn perfformio rhaglen amrywiol efo rhywbeth at ddant pawb. Our next online concert from our tutors’ homes will...

Lockdown Video with Sir Bryn Terfel and John Ieuan Jones

For this Video i was asked to accompany two very special people and friends. Sir Bryn Terfel and John Ieuan Jones. I’ve accompanied them both over the years. I accompanied Bryn for a Cerdd Dant Performance for the National Eisteddfod of Wales Concert in Eryri...
Lockdown Video 3 – Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw

Lockdown Video 3 – Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw

Mae’r Wyl Ban Geltaidd yn Iwerddon yn achlysur blynyddol bellach, taith ir Ynys Werdd i gymdeithasu, perfformio, beirniadu gyda dros 600 o Gymry – yn gorau, banidau, unigolion ac cefnogwyr yr Wyl. Ddaru Gwenan gysylltu i weld beth oedd yn bosib gan fod...