Gwyl Ban Geltaidd / Pan Celtic Festival

April 14, 2020

Schedule

Date:

Gwyl Ban Geltaidd yn Carlow Iwerddon.

Perfformio, Beirniadu ac lot o weithdai anffuriol

Pan Celtic Fesitval Carlow Ireland

Performing, Judging, and lots of informal concerts