Mae’r Wyl Ban Geltaidd yn Iwerddon yn achlysur blynyddol bellach, taith ir Ynys Werdd i gymdeithasu, perfformio, beirniadu gyda dros 600 o Gymry – yn gorau, banidau, unigolion ac cefnogwyr yr Wyl.

Ddaru Gwenan gysylltu i weld beth oedd yn bosib gan fod Gwenan ym Mhwllheli ac finne ym Mae Colwyn. Wel – dyma’r canlyniad i chi, – dwi ddim yn dda iawn gyda IT o gwbl, ond ddaru o droi allan yn iawn! ac braf oedd cael chwarae’r delyn fach eto.

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn yr Wyl Ban Geltaidd pasg 2021 yn Carlow.

%d bloggers like this: