Y telynor Dylan Cernyw fydd yn perfformio o’i gartref yn ein cyngerdd nesaf. Mae Dylan yn un o arweinyddion ein ensemble telyn ieuenctid Telynau Clwyd. Bydd yn perfformio rhaglen amrywiol efo rhywbeth at ddant pawb. Our next online concert from our tutors’ homes will feature harpist Dylan Cernyw. Dylan who is one of the conductors of our ‘Telynau Clwyd’ youth harp ensemble will perform a varied programme with something for everyone.

Thank you for the invitation to perform some of my favourite pieces and own arrangements.

%d bloggers like this: