TELYN4

4 Telynor a ffrind yn dod at ei gilydd i berfformio fel un

4 Harpists & friends coming together to perform as one

Angharad Wyn

Angharad Wyn

Dafydd Huw

Dafydd Huw

Elin Angharad

Elin Angharad

Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

#TELYN4